Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Brytningsanalys - Sida 1 av 1

Tre somaliska inlärares svenska uttal : En kontrastiv studie

SammandragUppsatsens syfte är att undersöka vilka specifika svårigheter somaliska andraspråksinlärare har i sitt svenska uttal. Studien kommer att beröra såväl segmentella som prosodiska skillnader och föreslå lämpliga metoder för att förbättra deras svenska uttal. Modersmålets inflytande är starkt inom uttalets område, varför prediktioner om somalisktalandes svenska uttal kan göras på förhand. Dessa uttalsskillnader slår också igenom i det undersökta materialet. För att besvara uppsatsens frågeställningar gjordes en Brytningsanalys av tre somaliska informanters svenska uttal.

Den äldre avvittringen i Fors, Håsjö, Hällesjö ochBräcke socknar i östra Jämtland 1753-1773 : Konkurrens om skogens resurser

SammandragUppsatsens syfte är att undersöka vilka specifika svårigheter somaliska andraspråksinlärare har i sitt svenska uttal. Studien kommer att beröra såväl segmentella som prosodiska skillnader och föreslå lämpliga metoder för att förbättra deras svenska uttal. Modersmålets inflytande är starkt inom uttalets område, varför prediktioner om somalisktalandes svenska uttal kan göras på förhand. Dessa uttalsskillnader slår också igenom i det undersökta materialet. För att besvara uppsatsens frågeställningar gjordes en Brytningsanalys av tre somaliska informanters svenska uttal.