Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om RŚdanefors - Sida 1 av 1

Ekonomistyrning av FoU-verksamhet: Med fokus på styrning av utvecklingsprocess

Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus p√• styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 √Ąmne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 po√§ng F√∂rfattare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter J√∂nsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen √§r att g√• djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen anv√§nds ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en j√§mf√∂rande design leder till att en multipel fallstudie anv√§nds f√∂r att uppn√• syftet. Teoretiska perspektiv: Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras p√• intervjuer med ansvariga inom FoU p√• f√∂ljande fem f√∂retag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: F√∂ljande har funnits i uppsatsen: ? Funnit att stage-gate-system √§r har en stark koppling till centraliserade organisationer.? Att det finns andra system √§n stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation? Att risken i v√•ra fallf√∂retags utvecklingsprocess inte skiljer sig √•t mellan olika branscher.? Att det finns ett generellt m√∂nster i v√•ra fallf√∂retags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.? Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utv√§rderingsenhet och utvecklingsprocess..