Sök:

Sökresultat:

20198 Uppsatser om Röd fara?: Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser för de svenska kommunisterna frćn augusti 1939 till juni 1941 - Sida 1 av 1347

Röd fara?: Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser för de svenska kommunisterna frÄn augusti 1939 till juni 1941

Uppsatsens syfte Àr att visa hur det svenska kommunistpartiet (SKP) förhöll sig till Sovjetunionens agerande under icke-angreppspakten med Tyskland och konsekvenser av detta. Sovjet var enligt SKP fredens försvarare och i regi av den kommunistiska internationalen sÄ bedrev partiet kritik mot upprustning. Följderna blev att arbetslÀger för svenska kommunister upprÀttades. Razzior mot medlemmar inom SKP företogs och personer med anknytning till SKP avskedades frÄn sina tjÀnster. Den till SKP tillhörande tidningen Norrskensflamman i LuleÄ var utprÀglat positiv till Sovjets agerande vilket bidrog till att Norrbottenskuriren och NorrlÀndska Socialdemokraten gick till mothugg vilket kom att nÄ klimax under det finska vinterkriget..

Svensk krishantering under midsommarkrisen 1941

Mellan den 25 juni till den 12 juli 1941 genomförde den tyska armén en transport av en division fullt utrustade soldater genom Sverige. Detta har betraktats som den största eftergiften som Sverige gjorde under hela andra vÀrldskriget. Sveriges ledning fick nÄgra brÄda dagar runt midsommaren 1941 att ta ett beslut om tyskarnas överlÀmnade begÀran till den svenska samlingsregeringen. Den innehöll bl.a. en begÀran om transitering av en division fullt utrustade soldater genom Sverige.

Det röda spöket : en analys av valfilmer och valmanifest inför det svenska riksdagsvalet 1948

Undersökningen syftar till att granska Högerns, Socialdemokraternas, Bondeförbundets och Folkpartiets strategier gentemot kommunisterna inför riksdagsvalet 1948. Detta görs genom en retorisk analys av negativt kampanjande i partiernas valfilmer, men ocksĂ„ genom att granska negativ retorik i deras valmanifest. År 1948 valdes eftersom det var en uttalad unik valrörelse, mycket pĂ„ grund av att det fanns djupa konfliktlinjer i den nationella sĂ„vĂ€l som den internationella politiken. Det var ocksĂ„ det första valet efter andra vĂ€rldskriget. En av studiens slutsatser Ă€r att samtliga partier framstĂ€llde kommunisterna som ett hot i det under-sökta kĂ€llmaterialet, men Socialdemokraterna kritiserades vid flest tillfĂ€llen.

Blitzkrieg ett utvecklat koncept eller slumpens skördar? : en historisk studie om fÀlttÄgen mot Polen 1939, Frankrike och Ryssland 1941, genomfördes efter en utvecklad krigföringsmetod

Tysklands Blitzkrieg under början av andra VÀrldskriget har studerats ur mÄnga perspektiv bÄde avseende de miltÀra operationerna och den förda politiken. Detta arbete granskar om konceptet var en genomarbetad krigföringsmetod eller tillkom efter hand mellan och under fÀlttÄgen. Den period som studeras Àr Ären 1939-41 och de tre fÀlttÄg som nÀmns ovan. UtgÄngspunkten Àr vad olika författare har skrivit i denna frÄga och syftet Àr att studera vad de anser om Blitzkrieg som ett koncept eller inte. Kopplingen de till teorier om manöverkrigföring som lanserats under senare Är granskas ocksÄ.

Fadderskap och lokala nÀtverk i Bergsjös och Hudiksvallsförsamlingar 1826?1876

Konflikter och hÀndelser som drabbar mÀnniskor hÄrt har under historiens gÄng ofta engagerat sin omgivning och omvÀrld till att agera. SÄ ocksÄ under det spanska inbördeskriget (1936-39) dÄ general Francos styrkor reste sig mot den sittande regeringen. Runt om i Europa startades insamlingar till förmÄn för det lidande spanska folket och sÄ ocksÄ i Sverige i den sÄ kallade SpanienhjÀlpen. Under den svenska rörelse som kallades SpanienhjÀlpen var kommunisterna vÀldigt aktiva och synliga i rörelsen vilket ocksÄ enligt Bertil Lundviks avhandling,Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939, innebar att de kunde gÄ framÄt i sÄvÀl kommunval, landstingsval som inom fackföreningsrörelsen.

Solidaritet ger popularitet? : en studie av Hofors syndikalister och dess solidaritetsrörelse under det spanska inbördeskriget.

Konflikter och hÀndelser som drabbar mÀnniskor hÄrt har under historiens gÄng ofta engagerat sin omgivning och omvÀrld till att agera. SÄ ocksÄ under det spanska inbördeskriget (1936-39) dÄ general Francos styrkor reste sig mot den sittande regeringen. Runt om i Europa startades insamlingar till förmÄn för det lidande spanska folket och sÄ ocksÄ i Sverige i den sÄ kallade SpanienhjÀlpen. Under den svenska rörelse som kallades SpanienhjÀlpen var kommunisterna vÀldigt aktiva och synliga i rörelsen vilket ocksÄ enligt Bertil Lundviks avhandling,Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939, innebar att de kunde gÄ framÄt i sÄvÀl kommunval, landstingsval som inom fackföreningsrörelsen.

Vad Àr problemet? : En historisk undersökning om antiziganism i Sverige ur ett 1800-talsperspektiv.

Konflikter och hÀndelser som drabbar mÀnniskor hÄrt har under historiens gÄng ofta engagerat sin omgivning och omvÀrld till att agera. SÄ ocksÄ under det spanska inbördeskriget (1936-39) dÄ general Francos styrkor reste sig mot den sittande regeringen. Runt om i Europa startades insamlingar till förmÄn för det lidande spanska folket och sÄ ocksÄ i Sverige i den sÄ kallade SpanienhjÀlpen. Under den svenska rörelse som kallades SpanienhjÀlpen var kommunisterna vÀldigt aktiva och synliga i rörelsen vilket ocksÄ enligt Bertil Lundviks avhandling,Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939, innebar att de kunde gÄ framÄt i sÄvÀl kommunval, landstingsval som inom fackföreningsrörelsen.

Posttraumatiskt vÀxande och psykisk ohÀlsa bland svenska Afghanistanveteraner

Sammanfattning Klimat- och sÄrbarhetsutredningen (SOU 2007:60) spÄr en framtid dÄ Sveriges klimat till större del prÀglas av intensivt regn, och diskuterar konsekvenserna detta kommer innebÀra. SÄ vÀntas framtiden bli, men hur ser det ut idag? Syftet med uppsatsen Àr att kartlÀgga den samtida förekomsten av intensivt regn i Sverige och dess konsekvenser, i syfte att skapa en referenspunkt till diskussionerna om framtidens regnintensiva klimat och hur det kommer pÄverka samhÀllet.Materialet studien bygger pÄ har inhÀmtats frÄn flera hÄll, men frÀmst kommer det frÄn SMHI, tidningsartiklar, rÀddningstjÀnster och kommuner. Sedan har en sammanstÀllning gjorts dÀr de identifierade hÀndelserna analyserats kvantitativt och rumsligt. Studien Àr avgrÀnsad till att endast inkludera hÀndelser under sommarmÄnaderna juni, juli och augusti eftersom flest hÀndelser av intensivt regn bedöms intrÀffa dÄ.Resultatet visar stor geografisk spridning av intrÀffade regn, och liten kronologisk spridning.

Bollhusdebatten den 17 februari 1939 : Studentretorik i en hotande tid

Uppsatsen ingÄr som en sjÀlvstÀndig del i Lars Burmans projekt om studentretorik vid Uppsala stundenternas nationer frÄn 1663 till 2010. Uppsatsen behandlar Bollhusdebatten den 17 februari 1939..


Intensivt regn i Sverige 2009-2011 : En kartlÀggning över hÀndelser av intensivt regn och dess konsekvenser

Sammanfattning Klimat- och sÄrbarhetsutredningen (SOU 2007:60) spÄr en framtid dÄ Sveriges klimat till större del prÀglas av intensivt regn, och diskuterar konsekvenserna detta kommer innebÀra. SÄ vÀntas framtiden bli, men hur ser det ut idag? Syftet med uppsatsen Àr att kartlÀgga den samtida förekomsten av intensivt regn i Sverige och dess konsekvenser, i syfte att skapa en referenspunkt till diskussionerna om framtidens regnintensiva klimat och hur det kommer pÄverka samhÀllet.Materialet studien bygger pÄ har inhÀmtats frÄn flera hÄll, men frÀmst kommer det frÄn SMHI, tidningsartiklar, rÀddningstjÀnster och kommuner. Sedan har en sammanstÀllning gjorts dÀr de identifierade hÀndelserna analyserats kvantitativt och rumsligt. Studien Àr avgrÀnsad till att endast inkludera hÀndelser under sommarmÄnaderna juni, juli och augusti eftersom flest hÀndelser av intensivt regn bedöms intrÀffa dÄ.Resultatet visar stor geografisk spridning av intrÀffade regn, och liten kronologisk spridning.

Klorgasbomber i Afghanistan : En jÀmförande fallstudie om hot och konsekvenser för svenska enheter i Afghanistan

FrÄn oktober 2006 till juni 2007 genomfördes en rad attacker i Irak dÀr man anvÀnde bilbomber lastade med klorgasbehÄllare. Hundratals mÀnniskor exponerades för gasen och attackerna fick stora konsekvenser för koalitionens agerande.Denna uppsats granskar attackerna för att analysera de krav som stÀlldes pÄ aktören som genomförde dem. DÀrefter appliceras kraven pÄ den motstÄndare som Sveriges insats i Afghanistan möter för att belysa hotbilden för svenska enheter att bli utsatta för en liknande attack. Vidare beskrivs de konsekvenser som hotbilden fÄr för insatsen.Resultatet av undersökningen visar att motstÄndaren i Afghanistan skulle kunna genomföra en klorgasattack om denne uppfyller vissa kriterier som rimligen skulle kunna uppfyllas. Konsekvenserna för den svenska insatsen Àr att man, om möjligt, bör undersöka motstÄndarens kvalitativa kapacitet kopplat mot klorgasens anvÀndande, övervaka flödet av klorgas i sitt operationsomrÄde samt öva grundlÀggande soldatfÀrdigheter för sjÀlvskydd..

Finska Vinterkriget: en medienanalys av NorrlÀndska Socialdemokraten och Norrskensflamman

Under Finska Vinterkriget fanns tvÄ dominerande partier i Norrbotten, socialdemokraterna och kommunisterna. Tidningen Norrskensflamman var kommunistisk och socialdemokraternas tidning hette NorrlÀndska Socialdemokraten, NSD. Under tidsperioden dÄ Finska Vinterkriget rasade, 1939-1940, bildades tvÄ lÀger dÀr det ena stödde Finland och det andra stödde Sovjetunionen. DE tvÄ dominerande partierna i Norrbotten bidrog till att befolkningen delades upp beroende pÄ om man stödde Finland eller Sovjetunionen i Finska Vinterkriget. Medier Àr inte bara kanaler som förmedlar den politiska informationen och debatten i samhÀllet utan de speglar ocksÄ det politiska system som finns i landet.

VĂ„r beredskap Ă€r god: en studie över den militĂ€ra beredskapen i Övre Norrland 1939-44

Uppsatsens bakgrundsavsnitt ger en kort översikt över de internationella hĂ€ndelser, vilka kom att pĂ„verka den militĂ€ra beredskapen i regionen Övre Norrland. Avhandlingen berör den militĂ€ra ativiteten i Övre Norrland och hur denna kom att förĂ€ndras under perioden 1939-44. Även de hotbilder som fanns för landet och regionen berörs i uppsatsen..

Musiklivet vid skola, kyrka och regemente i Eksjö stad 1843-1939

Veronica Hultgren: Musiklivet vid skola, kyrka och regemente i Eksjö stad 1843-1939. Uppsala: Musikvetenskap, 60 p., 2002.Denna uppsats ar skriven med avsikt att dels presentera musiklivet vid kyrka, skola och regemente i Eksjöstad under knappt 100 Är (1843-1939, dels att undersöka de musikaliska sambanden mellan dessa institutioner.Kapitlen rörande skola och kyrka vilar till största del pÄ kÀllor som Ärsredogörelser för lÀroverket och kyrkorÄdsprotokoll, medan kapitlet om regementena har litteratur om Eksjö regementen till grund.Stora förÀndringar har Àgt rum inom de tre institutionerna. I skolan fanns det 1843 ingen musikundervisning. 1939 hade Àmnet utvecklats sÄ att det fanns undervisning pÄ ett flertal olika instrument, skolorkester, kör och dessutom fick mer Àn hÀlften av eleverna sÄng- och musikteoriundervisning. Kyrkan fick ny orgel hela tre gÄnger mellan 1843 och 1939.

1 NĂ€sta sida ->