Sök:

Sökresultat:

299 Uppsatser om Google bil - Sida 1 av 20

Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv

Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. En sammanfattning av tillgänglig litteratur och forskning presenterade bakgrundsfakta kring ADHD, operativsystemet Android och Google Kalender. Via programvarutestning, i form av fri testning, testades och analyserades tjänsten Google Kalender utifrån de svårigheter individer med ADHD upplever. Resultaten visar att Google Kalender kan underlätta planering, tidsuppfattning, ihågkommande och framförhållning.

Vilken hastighetsbegränsning på Google? En studie av SEO och Google page ranking systemet.

Google använder sig av över 200 olika variabler i sin algoritm för att utvärdera en webbplats. Vad exakt dessa 200 variablerna är och vilken vikt de utgör i en webbsidas pagerank är okänt för allmänheten. Genom sökmotoroptimering försöker man att ta reda på hur en webbsida ska optimeras för att vara sökmotorvänlig. 2010 förklarade Google att de kommer att lägga till variabeln hastighet i deras algoritm och nu är webbplatsens hastighet en del av SEO. I ett antal experiment utforskas hur hastigheten på en webbsida påverkar en webbsidas placering på Google's sökresultatsida. Resultaten av dessa experimenten pekade på att hastighetsvariabeln har en förvånansvärt liten påverkan på webbplatsernas positioner..

Inbäddade kartor för geografiska presentationer på webbsidor

This is a survey of different techniques that may be used for embedding geographicdata into web pages. Different models of GIS communication are examined and a testsubject in the form of an application is implemented and evaluated.The test application (?StudentKarta? eng. ?Student Map?) lets students submit theirresidential data and shows their position as pins on an embedded Map.An expire date is used to let the pins fade away and disappear.The application uses the popular Google map engines to display the geographicalpresentations.

Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv

Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. En sammanfattning av tillgänglig litteratur och forskning presenterade bakgrundsfakta kring ADHD, operativsystemet Android och Google Kalender. Via programvarutestning, i form av fri testning, testades och analyserades tjänsten Google Kalender utifrån de svårigheter individer med ADHD upplever. Resultaten visar att Google Kalender kan underlätta planering, tidsuppfattning, ihågkommande och framförhållning.

Integritet i Googles tjänster - En studie om Googles sekretesspolicy

On March 1, 2012, Google introduced its new privacy policy which is applicable to all Google services. This means that search history may be saved by Google indefinitely and may also be associated with the specific account during the first 18 months. We assume that few people read this policy and we have hypotheses that a deeper knowledge of the contents of the privacy policy affects how users perceive Google as a company and/or the usage of Google services. In this study, we have conducted surveys at the IT University of Gothenburg, to investigate how many participants that have read or possess some knowledge of the privacy policy. We have found that very few participants claim to have read the privacy policy.

Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. Projektet skulle även kunna användas som ett grundsystem för att skräddarsy bokningssystem för olika företagsmodeller.Det slutgiltiga systemet blev en hemsida för tidsbokning, ett Web-API för kommunikation med hemsidan, integration av Google Calendar API för att hämta och lägga till tidsbokningar på personalens scheman samt lagring av data i en databas..

Google Bilders användbarhet : Gränssnitt, sökfunktioner och återvinning

This essay explores to what extent the Swedish language version of Google Images meets the usability requirements of average everyday users. Previously published studies on user behaviour and users? interface and search option preferences define the usability requirements, which are matched against Google Images? actual interface and search options. The retrieval method of Google Images is also briefly discussed, and users? opinions about Google Images too, as they come across in the previously published user studies.The findings are that Google Images lack some of the things that users ask for, but it still seems to be the most used image search engine among average internet users and more appreciated than other search engines.

Google Maps som spelmotor för mobila plattformar

Spel kan utvecklas på flera olika sätt med flera olika utmaningar. I detta arbete undersökts det hur lämpligt det ?ar attutveckla och implementera ett spel tillsammans med Google Maps. Undersökningen testar hur det går att implementera vanliga element som förekommer i spel tillsammansmed Google Maps. Dessutom undersöks hur mycket dataanvändning som Google Maps använder för olika typer av kartor som den erbjuder.

Aktiekursförändringar och sökfrekvens på internet

The purpose of this Bachelor thesis is to analyze if there is a correlation between stock prices and the amount of searches of the companies names on Google. The theories used in the study were Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Efficient Market Hypothesis (EMH). Regressions analysis is used as the statistical method to see if there is a significant correlation between the stock prices and the amout of searches of the company name on Google. The data used were the rate of return of three companies (ABB, Oriflame and Sandvik) on the Nasdaq OMX Nordic stock market, the rate of return of the Nasdaq OMX Nordic stock market index (OMX Stockholm_PI) and the Google search frequency from Google Trends on each company. The result showed no significance and the conclusion of the thesis is that there is no significant correlation between the three studied companies and their search frequency on the search engine Google..

STUDENTERS INFORMATIONSHORISONTER: Användning av Google och sociala nätverk i informationsökningsprocessen

The theses discuss information seeking with a focus on Google and social networks. Students attending the librarian program in Lund have been examined by means of two methods; diaries and information horizons, where they had to solve a specific assignment. The information horizon as a method contributes to getting a structural perspective on the information search process instead of viewing information search as a procedure. Information horizons use social network analysis.The aim of the theses is to investigate the importance of the social network in information search, with a particular focus on Google as a search tool. Our hypothesis is that Google acts as a compensator to the social network when the students search for information and in the educational program.The research indicates that there is no direct correlation between usage of the social network and usage of Google.

Elektroniskt tillgängliggörande : En komparativ utvärdering av Google scholar och Summon

Electronic availability of information resources has increasingly become an important part of academic libraries everyday vocation. This is a fact that puts impetus on the libraries to know more about the way in which electronic information is being dispersed and handled. This thesis aims to comparatively evaluate Uppsala university library´s own metadata system Summon with the publicly available equivalent Google scholar. The evaluation is based on Péter Jacsó´s theories on database evaluation which concretely puts focus on Summon and Google scholar via the use and application of ten different criteria. The uses of precision and relevance criteria were also implemented as additional evaluation tools.

Söktjänster för akademiskt bruk. En jämförande undersökning mellan Google, Google Scholar och Scirus.

This paper is a comparing study of the retrieval effectiveness of the search engines Google, Google Scholar and Scirus. The aim is to find out how good they are at retrieving relevant academic material in the research-field of Library and Information science. The thirty search questions where based on actual information needs collected from exams within the field of Library and Information Science. This method was used to prevent that none of the search engines were given an advantage because of construction of the information needs. The first twenty retrieved documents on the retrieval lists are examined for academic content and relevance.

Sökmotoroptimering : Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat

This paper is a literature study on search engine optimization (SEO) considering the leader of the search engine market: Google. There´s an introductory background description of Google and its methods of  crawling the Internet and indexing the web pages, along with a brief review of the famous PageRank algorithm. The purpose of this paper is to describe the major important methods for improved rankings on Google´s result lists. These methods could be categorized as on-page methods tied to the website to be optimized or off-page methods that are external to the website such as link development. Furthermore the most common unethical methods are described, known as ?black hat?, which is the secondary purpose of the text.

Google digitaliserar bibliotekssamlingar En analys av hur biblioteksvärlden reagerar på Google Book Search

The wide spread of the Internet and new information technologies in recent years has come to effect how libraries manage and disseminate information. Search engines like Google are widely used by people who often find the information retrieval systems of libraries to be too complicated. In 2004 Google announced plans to digitise five major library collections. Organisations representing the publishing industry and authors have since then filed lawsuits against Google claiming that Googles scanning of library books infringe the rights holders copyright. Due to Googles potential impact on libraries this thesis aims to examine how Googles digitisation project, Google Book Search, has been received in the library community.

En implementationsstudie av molntjänsters API

Molntjänsterna Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive och Box har implementerats. Syftet med rapporten är att observera vilka problem som kan uppstå vid implementationen av molntjänsterna, och hur dessa problem kan lösas. Resultatet blev att molntjänsterna hade liknande problem. Problemen som uppstod var att alla molntjänster förutom Google Drive kunde bara öppna filväljaren i en popup. Att ange rätt domännamn blev ett problem för flera molntjänster då det var olika hur mycket av URLen som behövde anges, vilket berodde på respektive API..

1 Nästa sida ->