Sök:

Sökresultat:

19 Uppsatser om Volkswagen - Sida 1 av 2

Volkswagen AG - en fallstudie av verksamheten på den svenska marknaden

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och analysera hur Volkswagen AG profilerar, styr och arbetar strategiskt med sin varumärkesportfölj på den svenska marknaden.

Tillväxt med Corporate Social Responsibility : En studie om huruvida CSR påverkar Volkswagen Groups strategi till att bli den största bilförsäljarkoncernen.

The report assesses the typical questions regarding Corporate Social Responsibility within the automotive industry. An attempt as to whether Corporate Social Responsibility has an impact on growth companies is demonstrated. Volkswagen Group is within the required analytical criteria, which are to be studied. Also, the fact that they recently launched ?Strategy 2018? makes it even more interesting to immerse into.

Starkare varumärke genom användande av sociala medier : En kvalitativ fallstudie av Volkswagen Sverige

Problem-definition: How companies work with social media to strengthen their brand equity and what other purposes might lay behind this usage.Purpose: How Volkswagen Sweden use social media in order to strengthen their brand equity.Method: Qualitative case- study of Volkswagen Sweden where a number of respondents will be interviewed with the help of a semi structured interview guide.Theories: A number of theories in the field of brand equity and communication theory will be used in this paper, some of these theories are, Post-model, Social technographics ladder, brand equity and word of mouth.Empiric: A semi-structured interview guide will be shaped from theory and answered through interviews with people who have knowledge within the field.Conclusions: Extracted from the results the research members has identified a number of important factors that business should consider when they work with social media or planning to. They have also answered how business can strengthen their brand equity with social media..

Processförbättringar i ett reservdelslager inom bilindustrin 

Examensarbetet är utfört vid Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn. Företaget är ett reservdelslager för Volkswagen Groups bilmärken på de svenska, finska, baltiska och norska marknaderna.Examensarbetets syfte är att ge förslag som förbättrar produktiviteten och förbättra arbetsförhållandena, med bibehållen eller ökad kvalitet på två avdelningar i lagret: Parts Logistics Pallgods och Parts Logistics Avgåendegods. Förändringsförslagen är, eftersom lagret är nybyggt (2006), fokuserade på hur processerna i sig kan förbättras utan ombyggnationer och investeringar.Examensarbetet är utfört genom att aktivt arbeta i processerna på de två avdelningarna för att sedan analysera dessa med hjälp av en litteraturstudie och diskussioner med de anställda. Dessutom har två studiebesök gjorts för att få inspiration till olika arbetssätt: Clas Ohlsons centrallager i Insjön och Møller Logistikk, som motsvarar Volkswagen Parts Logistics på den norska marknaden.Inom de tre olika områden där förbättringsmöjligheter identifierades har jag presenterat följande förslag och potentiella effekter..

Uppgradering av reklamationssystem : Windows Presentation Foundation

Porsche är ett tysk bilföretag mest känt för sportbilar och är en del av Volkswagen koncernen. Volkswagen Group Sverige tillgodoser Porsche Sverige med ett reklamationssystem som heter PRT.PRT är en webbapplikation som är skriven med Active Server Pages och Visual Basic 6 komponenter. PRT är i dagsläget svårunderhållet och allmänt småbuggit att använda och jobba med. Systemet körs även på gamla servrar som Volkswagen Group Sverige vill sluta att använda. Detta har gett att Volkswagen Group Sverige vill avveckla detta system och skriva om PRT till en klient som kan nås remote istället för via webben.

WBD ? Web Based Diagnostics : Identifierande av parametrar på CAN-bussen

Denna rapport beskriver ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datorteknik vid Växjö universitet, utfört av Philip Albertson. Vid företaget BSR i Växjö pågår utvecklingen av en ny teknik benämnd Web Based Diagnostics. Målet med projektet är att göra fordonsdiagnostik tillgängligt för bilägare till ett bra pris. Systemet består av tre delar; en modul som sätts i bilen, en server som hanterar informationen och en klient för att kunden ska kunna nå informationen. Min del i detta projekt var att identifiera hur sökta parametrar nås på CAN-bussen i bilar från VAG (Volkswagen Auto Group) och Saab.

Analys för val av emballagesystem: en studie gjord för att underlätta valet av emballagesystem

Syftet med detta examensarbete är att göra en analys för valet av emballagesystem som skall användas för distribution av presshärdade säkerhetsdetaljer av borstål från Plannja HardTech till kunder inom bilindustrin. I analysen tas hänsyn till kundkrav, transportekonomiska faktorer samt fysiska förutsättningar för emballaget. Leveranser till kunderna som finns lokaliserade i USA, Europa och Sydostasien sker i engångsemballage av trä eller till vissa kunder i Europa i returemballage av stål. Presshärdningstekniken som företaget använder i sin produktion medför att detaljer med hög hållfasthet och låg vikt kan tillverkas. Den produkt som säljs mest av är sidokrockskydd som monteras i dörrar till personbilar.

BSR Prestandaverktyg / BSR Performance tool : Prestandamätning via diagnosuttag över CAN / Performance measure via diagnostic socket over CAN

 This abstract describes the bachelor degree thesis in computer technology at Växjö University. The company BSR in Växjö has requested an application that can measure a cars performance, with attributes like acceleration times and engine power estimation. The communication between car and computer is via the USB port on the computer and the OBD-II socket on the car with the network protocol CAN, controller area network. Cars from VAG have been the primary focus group and the application has been tested on a Volkswagen Passat CC from 2009. The system is developed in the programming language C# in the environment Visual Studio with the framework .NET.

Co-Branding as a Tool for Strategic Brand Activation - How to Find the Ideal Partner; An Explanatory Case Study in the Fashion and Design Sector

Thesis purpose: The purpose of this study is to investigate the interdependencies within the process of partner selection in the fashion and design sector and the emanating criteria for finding the ideal co-branding partner in order to use co-branding as a strategic brand activation tool. Methodology: Multiple Case Study Theoretical perspective: Brand Building and Brand Activation, Relationship Marketing, Strategic Alliances, Affinity Partnering, Co-Branding, Consumer-Brand Relationships Empirical data: Interviews with expert consultants and company representatives (adidas, BMW, BMW MINI, Diesel, H&M, Opel, Philips, Sharp, Volkswagen) Conclusion: Partner selection depends decisively on the different co-branding aims and incorporates the crucial step when using co-branding as a tool for strategic brand activation. The co-branding aim and the corresponding partner lead to various types of relationships, which, in this study, are anthropomorphized to connect the world of marketing and branding to real life. Fashion and design brands have proven to be particularly eligible as co-branding partners for brand activation due to their innovative and trend-oriented nature..

Fördelning av intäkter från gemensamma delar

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen.

Culture is communication

I den här uppsatsen har jag undersökt internkommunikationen på ett multikulturellt företag för att se hur olika kulturer visar sig i olika förhandlingsstilar. Mitt material har bestått av sexton mejl mellan en tysk och en svensk affärsman från det multikulturella företaget Volkswagen. Mina frågeställningar var:1. Skiljer sig Sch och Joh:s sätt att formulera sig och vilken betydelse får det i så fall för förhandlingen? 2.

Brand Brazil : En studie om brand equity på en emerging market

Title: Brand Brazil ? A study on brand equity in an emerging market Authors: Anders Andersson & Jonathan Karlsson Subject: Bachelor thesis in marketing, 15 credits Keywords: Brand equity, Emerging markets, Brand awareness, Brand associations, Perceived quality, Brand loyalty Purpose: The purpose of this thesis is to gain deeper understanding of how a company operating on an emerging market can work with brand equity, and what benefits it provides to the brand owner. Theoretical framework: The chapter begins with a description of brand equity to be further decomposed to its four dimensions; brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty Methodology: A qualitative research method with a deductive approach is conducted, where interviews with Brand/Marketing coordinators for the Brazilian subsidiaries of Volkswagen, Toyota and General Motors, are performed. Empirical framework: The chapter presents performed interviews that are supposed to describe our case studies? work and benefits from brand equity. Conclusion: This study shows that companies operating on an emerging market are working actively with brand equity, often in accordance with theory. The companies also experience positive effects from increased brand equity..

Varumärkesutvidgningar av kapitalintensiva varor - Och dess påverkan på huvudvarumärke med stark image

Ett sätt för företag att utnyttja existerande varumärken är att utveckla sitt befintliga produktsortiment med hjälp av dessa, en så kallad varumärkesutvidgning. Teorin tar upp diverse risker med varumärkesutvidgningar och hur dessa kan påverka konsumenternas syn på huvudvarumärkets image. Syftet med denna uppsats är att analysera hur en horisontell varumärkesutvidgning påverkar imagen på kapitalintensiva varor som innehar en stark varumärkesimage. Som kapitalintensiva varor har vi valt att undersöka bilar då det är en vara som på ett mycket bra sätt förespråkar den gruppen då en hög finansiell risk måste tas i samband med förvärv. De varumärken som undersöks är BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota och Volvo, som alla är bilmärken med stark varumärkesimage.

Utformining av vindavledare för flakkåpa

På grund av nya EU-restriktioner måste biltillverkare sänka sina koldioxidutsläpp för att kunna konkurrera på marknaden. Denna rapport behandlar examensarbetet med att utveckla en vindavledare för Autokaross i Floby AB?s flakkåpa monterad på en Volkswagen Transporter. Syftet är att, på grund av framtida EU restriktioner på max 175 CO2/km för lätta transportfordon, sänka bränslekostnaderna och koldioxidutsläppet genom att minska luftmotståndet. En litteraturstudie kring hur aerodynamik fungerar gjordes och dagens marknad undersöktes för att se vilka lösningar som finns idag. Genom att ta del av en kundundersökning som Autokaross i Floby AB gjort kunde kundkrav identifieras vilka utgjorde grunden för kravspecifikationen.

Varumärkesutvidgningar av kapitalintensiva varor - Och dess påverkan på huvudvarumärke med stark image

Ett sätt för företag att utnyttja existerande varumärken är att utveckla sitt befintliga produktsortiment med hjälp av dessa, en så kallad varumärkesutvidgning. Teorin tar upp diverse risker med varumärkesutvidgningar och hur dessa kan påverka konsumenternas syn på huvudvarumärkets image. Syftet med denna uppsats är att analysera hur en horisontell varumärkesutvidgning påverkar imagen på kapitalintensiva varor som innehar en stark varumärkesimage. Som kapitalintensiva varor har vi valt att undersöka bilar då det är en vara som på ett mycket bra sätt förespråkar den gruppen då en hög finansiell risk måste tas i samband med förvärv. De varumärken som undersöks är BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota och Volvo, som alla är bilmärken med stark varumärkesimage.

1 Nästa sida ->