Sök:

Sökresultat:

163 Uppsatser om Smarta elnät - Sida 1 av 11

Responsiv webbdesign för smarta klockor

Smarta klockor, smÄ kroppsnÀra datorer som bÀrs kring handleden, ökar i popularitet. Smartaklockor kan visa tiden men Àven köra andra applikationer. UtmÀrkande för alla smarta klockorÀr deras lilla skÀrmyta, vilket stÀller sÀrskilda krav pÄ utformningen av anvÀndargrÀnssnitt.Syftet med detta arbete Àr att utforska hur smarta klockor kan fungera för att visa webbinnehÄlloch det görs genom att studera hur responsiv webbutveckling kan anvÀndas för att möjliggörawebbanvÀndning med smarta klockor.Experiment med responsiv webbutveckling för smarta klockor ledde fram till fyra prototypersom testades av anvÀndare. Under testerna diskuterades fördelar och nackdelar medprototyperna.Resultatet visar att responsiv webbdesign kan anvÀndas för att anpassa webbsidor till smartaklockor, men att webbsidor med mycket innehÄll bör brytas ner i mindre delar och visas en itaget, nÄgot som inte ingÄr i responsiv webbdesign..

SÀkerhetsutvÀrdering av smarta dörrlÄs utifrÄn ett kommunikationsperspektiv

Intresset för smarta hem ökar kraftigt. Efterhand som smarta hem-konceptet utvecklats och trÄdlös kommunikation blivit normen har komplexiteten hos systemen ökat och nya sÀkerhets- och integritetsproblem uppdagats. Syftet med denna uppsats Àr att undersöka om nÄgon information kan utvinnas ur kommunikationen hos ett smart dörrlÄs som finns ute pÄ marknaden i dagslÀget. Detta har undersökts i form av experiment genom avlyssning av dörrlÄsets kommunikation följt av automatiserad och manuell analys av den insamlade datan. Resultatet av studien visar att avlyssning kan anvÀndas för att kategorisera kommunikationen och kartlÀgga interaktionen med det uppkopplade dörrlÄset..

PKI och smarta kort : Internets framtida sÀkerhet?

AnvÀndningen av Internet och antalet nya tjÀnster ökar mer och mer. Internet Àr ett öppet system och för att Internet i högre utstrÀckning skall kunna anvÀndas Àven vid hantering av hemlig information krÀvs bÀttre sÀkerhet.I detta examensarbete undersöks om PKI och smarta kort kan vara en sÀkerhetslösning som kommer att vara ledande om tio Är för sÀker identifiering, kryptering och signering pÄ Internet.För att sÀtta in problemomrÄdet i ett vidare perspektiv ges inledningsvis en övergripande bild av dagens informationssamhÀlle. Det ges Àven en grundlÀggande förklaring av viktiga begrepp för ökad förstÄelsen av rapportinnehÄllet. I rapporten redovisas Àven tillvÀgagÄngssÀttet för att samla in material, vilket har utgjorts av telefonintervjuer och dokumentstudier.Resultatet visar att PKI och smarta kort med stor sannolikhet kommer att anvÀndas i framtiden för sÀkrare informationshantering pÄ Internet. I resultatet sammanfattas Àven nÄgra av de visioner och problem som anses finnas inom ÀmnesomrÄde..

AnvÀndningen av smarta mobiltelefoners betydelse för upplevelsen av stress inom arbetslivet

Studien har undersökt förhÄllandet mellan anvÀndningen av smarta mobiltelefoner och upplevelsen av stress bland arbetstagare. Enligt hypotesen fanns det ett samband mellan ökad arbetsrelaterad anvÀndning av smarta mobiltelefoner och en ökad upplevelse av stress, i synnerhet nÀr anvÀndningen upplevdes störa fritiden. Totalt besvarade 154 stycken arbetstagare, rekryterade frÄn privat- och offentlig sektor, en webbenkÀt som mÀtte anvÀndningen av smarta mobiltelefoners omfattning och beskaffenhet i förhÄllande till CohenŽs skala för upplevd stress (Cohen, Kamarck och Mermelstein, 1983). Resultatet visade att en ökad upplevelse av stress hade ett samband med ökad anvÀndning av smarta mobiltelefoner oavsett om den var privatrelaterad eller arbetsrelaterad, och framförallt om anvÀndningen upplevdes störa fritiden. Eftersom den arbetsrelaterade anvÀndningen inte hade nÄgot enskilt samband med upplevelsen av stress uppfylldes studiens hypotes endast delvis.

Smarta elnÀt i Sverige : En analys kring statens mÄl och pÄverkan pÄ marknaden för smarta elnÀt

Denna rapport avser att studera smarta elnÀt i Sverige. Syftet Àr att bidra med information för att stÀrka förutsÀttningarna och konkurrenskraften hos företag verksamma inom smarta elnÀt. Vi har valt att studera marknaden genom att undersöka aktören staten och dess roll i nÀtverket, för att utifrÄn denna finna möjligheter för övriga aktörer. SÄ som hur svenska staten agerar, vÀljer att bistÄ med subventioner, positionerar sig och vÀljer vilka aktörer som tillÄts verka.Studien Àr en nÀtverksanalys och kvalitativ studie utifrÄn ett Aktör-NÀtverksteori och Stora tekniska system perspektiv. Den Àr baserad pÄ fyra intervjuer med representanter frÄn olika företag, verksamma inom smarta elnÀt.

Det smarta hemmet ? EnergianvÀndarens framtid : En studie om smarta hem och vilka möjligheter JÀmtkraft har att satsa pÄ dessa

EnergianvÀndningen i Sverige Àr relativt stort med avseende pÄ befolkningsmÀngden. Det beror givetvis mycket pÄ behovet av uppvÀrmning under större delen av Äret som det kalla klimatet leder till men Àven pÄ det kontinuerliga behovet av energi i det vardagliga livet. Den stora energianvÀndningen medför dock stora belastningar pÄ bÄde klimat och miljö. I dagslÀget finns det flera uppsatta mÄl som Àr riktade till att minska energiintensiteten i landet samt energianvÀndningen i bostÀder och lokaler. SÄledes Àr energieffektivisering ett viktigt medel för att minska klimat- och miljöbelastningen.

LÀrarnas och elevernas syn pÄ anvÀndningen av moderna smarta verktyg som redskap i teknikorienterade kurser

Syftet med studien Àr att undersöka dels elevers och lÀrares Äsikter om hur smarta moderna verktyg som mobiltelefon, lÀsplatta, bÀrbar dator och applikationer kan bidra i pedagogiskt arbete, dels hur dessa kan anvÀndas som pedagogiska redskap i teknikundervisningen. I arbetet tittar vi pÄ dessa redskap ur systemperspektiv för att kunna se fördelarna och för att kunna upptÀcka eventuella hinder som associeras med dess tillÀmpning i skolan. Systemperspektivet knyter ihop lÀraren med elev, elevgrupper, smarta enheter, applikationer och lÀrandemiljön via kommunikation. I teoridelen tar vi upp socioekonomiska aspekterna kopplade till systemperspektivet. Meningen med att kombinera de socioekonomiska faktorerna med systemperspektivet Àr att fÄ en övergripande bild av hur smarta moderna verktyg pÄverkar pedagogiskt arbete. I resultatdelen efterstrÀvar vi att visa hur dessa smarta verktyg kan vara ett effektiv pedagogiskt redskap som kan underlÀtta lÀrarens arbete och stimulera elevernas intresse för lÀrandet.

LÀrarnas och elevernas syn pÄ anvÀndningen av moderna smarta verktyg som redskap i teknikorienterade kurser. Examensarbete i fördjupningsÀmnet Teknik och lÀrande

Syftet med studien Àr att undersöka dels elevers och lÀrares Äsikter om hur smarta moderna verktyg som mobiltelefon, lÀsplatta, bÀrbar dator och applikationer kan bidra i pedagogiskt arbete, dels hur dessa kan anvÀndas som pedagogiska redskap i teknikundervisningen. I arbetet tittar vi pÄ dessa redskap ur systemperspektiv för att kunna se fördelarna och för att kunna upptÀcka eventuella hinder som associeras med dess tillÀmpning i skolan. Systemperspektivet knyter ihop lÀraren med elev, elevgrupper, smarta enheter, applikationer och lÀrandemiljön via kommunikation. I teoridelen tar vi upp socioekonomiska aspekterna kopplade till systemperspektivet. Meningen med att kombinera de socioekonomiska faktorerna med systemperspektivet Àr att fÄ en övergripande bild av hur smarta moderna verktyg pÄverkar pedagogiskt arbete. I resultatdelen efterstrÀvar vi att visa hur dessa smarta verktyg kan vara ett effektiv pedagogiskt redskap som kan underlÀtta lÀrarens arbete och stimulera elevernas intresse för lÀrandet.

Anslutning av vindkraft till ett svagt nÀt i Tidaholm

Vindkraftverk ansluts idag i snabb takt till elnÀt runt om i vÀrlden. ElnÀten Àr ofta inte tillrÀckligt dimensionerade pÄ platser dÀr vindkraftutbyggnad Àr lÀmplig vilket leder till ett behov av nÀtförstÀrkning. FörstÀrkning sker konventionellt genom att övergÄ till en högre spÀnning, nÄgot som kan vara förenat med stora kostnader och ledtider. Bland annat dÀrför har en filosofi med beteckningen smarta elnÀt uppstÄtt, som handlar om hur elnÀtsystemet ska se ut nÀr det Àr mer anpassat till de nya energikÀllornas karaktÀr och samtidigt medför ett mer effektivt totalutnyttjande. För vindkraftverk kan det dÄ handla om att i högre grad Àn idag reglera produktionen och understödja nÀtet, t.ex.

Framtidens smartare elnÀt - en beskrivning av smarta elnÀt och dynamic rating

Smarta elnÀt Àr en av lösningarna för att uppnÄ EUs klimatmÄl den s.k. 20-20-20-satsningen. KlimatmÄlen innefattar bl.a. ökad energiproduktion frÄn förnybara energikÀllor och ökad energieffektivisering, detta anses nödvÀndigt för att hindra den globala uppvÀrmningen samt uppnÄ en bÀttre och mer hÄllbar framtid. Den elektriska energins svaghet Àr den begrÀnsade möjligheten till effektiv och storskalig lagring. Eftersom den förnybara energin har en vÀderberoende produktion ska smarta elnÀt hjÀlpa konsumenten att styra energikonsumtionen efter hur energiproduktionen varierar.

Konceptstudie av kommunikationsmöjligheter med drÀneringspumpar

Detta examensarbete syftar till att undersöka de olika teknikerna som lÀmpar sig för attkommunicera med en drÀneringspump. Behovet av att kunna kommunicera meddrÀneringspumpen Àr i dagslÀget vÀxande. Detta dÄ det inuti drÀneringspumparnabörjar finnas allt mer smart elektronik som övervakar pumpen men Ànnu ingen klarlösning för hur denna smarta elektronik ska kunna nÄ ut med sin data. I dag mÄstedrÀneringspumparna öppnas upp för att data som den smarta elektroniken samlat inskall kunna lÀsas ur. Att öppna drÀneringspumpen tar tid och packningar mÄsterengöras eller bytas p.g.a.

Responsiv webbdesign eller app, vad fo?redrar Traderas anva?ndare?

Idag anva?nds den smarta telefonen i allt sto?rre utstra?ckning fo?r att surfa pa? Internet. Problemet med att surfa i den smarta telefonen a?r att den mindre ska?rmytan ger begra?nsade mo?jligheter att rymma alla funktioner hos funktionsrika tja?nster. Fo?r att lo?sa detta utvecklas det flera lo?sningar fo?r en och samma tja?nst.

Smarta telefoner -ett digitalt koppel? : En fallstudie om Information Overload i organisationer

In the digitized world many organizations experience a large flow of information. To sort and manage all the information can be difficult. Individuals may experience a phenomenon called ?Information Overload?, due to the fact that the information flow is too extensive. There are various reasons why individuals are affected by this phenomenon.


Vilken standardkryptering Àr mest varaktig? : - Tester avseende nÄgra mobila operativsystems kryptering av filer och innehÄll

Är det möjligt att förlita sig pĂ„ att de smarta mobiler som utnyttjar operativsystem bestĂ„ende av Android, iOS eller Windows Phone, hĂ„ller informationen skyddad frĂ„n spridning om enheten blir stulen eller förlĂ€ggs? Det hĂ€r arbetet innefattar undersökandet av medföljande krypteringar för skydd av filer och dess innehĂ„ll pĂ„ ett antal smarta mobiler som kör nĂ„got av operativsystemen Android, iOS eller Windows Phone.En undersökning dĂ€r resultatet blev att samtliga testade system Ă€r tĂ€mligen sĂ€kra utifall rĂ€tt förutsĂ€ttningar finns tillhands, samt att mest varaktigast krypteringsalgoritmer innehas av Windows Phone i form av algoritmerna HMACSHA1 och HMACSHA256..

1 NĂ€sta sida ->